میدان آزادی – ابتدای بلوار ملک آباد،ضلع شمال شرقی

1