مشتری: شرکت Dr Jk
دسته بسته بندی محصولات
سال۱۳۹۴

طراحي قالب و بسته بندي Bunionpal به سفارش هلدينگ DR JK امريكا ، Bunionpal در تمامي شاپينگ سنترهاي بزرگ آمريكا و اروپا عرضه ميشود.  اين محصول براي درمان انحرافات انگشتان پا استفاده ميشود .

پروژه های مرتبط