تقاطع صادقی و اسفندیانی،مقابل بازار گوهرشاد

35

Created by پرند | مهر ۱۳, ۱۳۹۵ | بیلبورد, بیلبورد 26 متری