بلوار ملک آباد، پیشانی ایستگاه مترو سه راه خیام،ضلع جنوب شرقی