بلوار جمهوری اسلامی،ابتدای بلوار فرودگاه زیر پل غدیر

59

Created by پرند | مهر ۱۳, ۱۳۹۵ | بیلبورد, بیلبورد 26 متری