بلوار جمهوری اسلامی،چهار راه مقدم،روبروی شهرداری منطقه ۷

61