خرداد ۱۳۹۶

نوشته شده توسطدپارتمان طراحی پرند | ۰۶ خرداد ۱۳۹۶

تبلیغات از جمله فعالیتهای مربوط به  پرزنت محصول و یا خدمات می باشد که به صورت های متفاوتی اکران می شود. یکی از روشهای تبلیغات، تبلیغات محیطی و اجرای خلاقانه...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطدپارتمان طراحی پرند | ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

طراحی فضای داخلی چه اداری و چه مسکونی در تمام کاربری های موجود می تواند تبدیل به فضای خلاقانه شود. در طراحی فضای داخلی توجه به فرم اشکا استفاده شده،...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطدپارتمان طراحی پرند | ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

در تبلیغات رسانه های محیطی، تبلیغات وسایل نقلیه به عنوان یکی از روشهای خلاقیتی می باشد. تبلیغات بر روی وسایل نقلیه چه کامیونت  و چه وانت بار ها، هم می...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطدپارتمان طراحی پرند | ۰۳ خرداد ۱۳۹۶

بیلبورد به عنوان یکی از رسانه های محیطی می باشد که در گام اول در چارچوب فریم خود طراحی می گردد. البته می توان عنوان کرد قرار گیری طرح در چارچوب فریم...

ادامه خواندن