بهمن ۱۳۹۵

نوشته شده توسطپرند | ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

خلاقیت در مبحث طراحی گرافیک آن چیزی که همه طراحان گرافیک بدنبال آن هستند. آن چه که بیش از پارامترهای دیگر تمایز ایجاد می کند و کار یکی را نسبت...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطپرند | ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

یکی از تکنیک های حروف چینی در طراحی گرافیک تایپوگرافی می باشد. تایپوگرافی به روشهای متفاوتی، برجسته، سه بعدی و … قابلیت اجرا دارد. یکی از نمونه های موفق در...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطپرند | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

اکو دیزاین یک سبک طراحی نیست. گاهی اسم هایی که به عنوان سبک می شناسیم، نشان دهنده یک روند تفکر و عقاید غیر هنری حاکم بر طراحی است که بر...

ادامه خواندن
نوشته شده توسطپرند | ۰۹ بهمن ۱۳۹۵

در رسانه ی تبلیغات محیطی چهار روش اساسی برای ارتباط موثر وجود دارد:   اولین روش مزاح است. مزاح مطلوب ترین عکس العمل را در مخاطبان بر می انگیزد. تبلیغ...

ادامه خواندن

Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/nrppar22/domains/parandoutdoor.com/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157