ارتباط با ما

آدرس:مشهد،فرهاد۲۲،پلاک ۱۰۰،شرکت تبلیغاتی پرند

شماره تماس: ۳۷۵۰۴

شماره فکس:داخلی ۲۰۸